Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Request sent to Östhammar municipality by Märta Myrstener on .

Long overdue.

Till Östhammars kommun, Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med vänlig hälsning,...
Hejsan  Bifogar en fil med Östhammars drift och investeringsbudget för 2022. Önskar du en högre detaljeringsgrad får du höra av dig igen.  Vänlig...
Till Östhammars kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsva...
Upphandlingsplan
Response by Östhammar municipality to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej,   Bifogat finns en förteckning över de avtal som löper ut inom 12 månader. För vissa avtal finns förlängningsoption. Det finns inga garantier...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?