Förteckning över IT-system
Response by Orsa municipality to Elenor Weijmar on .

Refused.

Hej Elenor! Vi bedömer att uppgiften som du efterfrågar omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § Offentlighets- och sekretesslagen och därför inte k...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?