Kommuners gällande kontoplaner 2022
Response by Mark's municipality to Lina on .

Successful.

Hej Enligt begäran om utlämning bifogas Kommun-Bas 22 med anpassningar för Marks kommun. Lägger även med kontoplanerna för kommunens övriga koddelar...
Hej!   I bifogad excel finns efterfrågade uppgifter i form av budget och prognos för vår drift 2022. Investeringarna följs upp först i delårsrappo...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Mark's municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej, Vi har inga polisrapporter i vårat kommun arkiv, det finns annat material som berör våra tidigare polisnämnder, protokoll, räkenskaper, korrespon...
Upphandlingsplan Mark
Request sent to Mark's municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om handlingarna kan sk...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?