Ärendehantering
Response by Mark's municipality to Sandra Brych on .

Long overdue.

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande. Med vänlig hälsning Marie...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?