Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Malmö city to Märta Myrstener on .

Successful.

Hej, Biblioteken i Malmös (BiM) har följande ljudboksleverantörer : Axiell (tidigare Elib AB, därav annat namn på bifogat avtal) levererar svenska e-...
IT Development Roadmap
Response by Malmö city to Tab Bainum on .

Information not held.

Hi Timothy,   I saw your request for our roadmap in terms of IT/Digitization,   Malmoe have recently re-organized its municipal IT and Digitiza...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Malmö city to Christoph Andersson on .

Partially successful.

Hej Polisrapporterna finns i Kriminalpolisen i Malmös arkiv, serie A2A, du hittar en länk till den nedan. Som du ser i länken kan du beställa fram han...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Malmö city to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, efterfrågad information finns på denna länk, sid 40-41 i dokumenten under rubriken ”Malmö stads budget 2022”.   [1]Malmö stads budget - Malmö...
Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Request to Malmö city by Mattias Axell. Annotated by Mattias Axell on .

Partially successful.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Response by Malmö city to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej Enligt din förfrågan kommer här ett utdrag på Malmö stad leverantörsreskontra under jan-juni 2021. Malmö stad har en decentraliserad organisatio...
Upphandlingsplan
Response by Malmö city to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Det finns ingen fastställd lista över planerade upphandlingar i de format ni efterfrågar. Med vänlig hälsning från, Gabriella Manieri Upphandlin...
Förteckning över IT-system
Request sent to Malmö city by Elenor Weijmar on .

Long overdue.

Hej! Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Elenor
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Response by Malmö city to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej, Här kommer reskontrorna för 2019 och 2020. Kommer i olika mail, då filerna är stora. Malmö stad har en decentraliserad organisation där varje nä...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Malmö city to Alessandro on .

Long overdue.

Hej! Här kommer filen med de begärda uppgifterna. Jag har valt att inte ha med några konto i balansräkningen med undantag av investeringskontona. Obse...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?