Hej! Detta e-bokavtalet gäller, som framgår av handlingen, för samtliga bibliotek i Skåne Nordost.   Vänliga hälsningar Gunilla Björklund  Enh...
Upphandlingsplan
Response by Hörby municipality to PublicInsight on .

Successful.

Hej   Det har kommit till min kännedom att ni skickar påminnelser i rubricerat ärende till några av kommunerna nedan. Jag vill då påminna om att s...
Hej Christoph! Tack för ditt mail, jag har vidarebefordrat det till en kollega som har information om äldre handlingar. Vi återkommer till dig. Vänl...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Request sent to Hörby municipality by Johanna Stenlund on .

Long overdue.

Till Hörby kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarn...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Hörby municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Hörby kommuns budget och verksamhetsplan finns att läsa här: https://www.horby.se/wp-content/uploads/budget-2022-och-planer-2023-2032.pdf Vänl...
Enligt begäran. / Peo Vänliga hälsningar Per-Olof Jansson  Digitaliseringsstrateg Kommunledningsförvaltningen Staben Hörby Kommun 242 80 HÖRBY Tel: 0...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Hörby municipality to Vincent Vukovic on .

Information not held.

Hej, Hörby kommun har idag inte de dokument du efterfrågar. Det finns ett ärende som nu behandlas politiskt om en Digitaliseringsstrategi, men den är...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?