Kommunens kontoplan(er)
Response by Håbo kommun to Sofia Tervonen on .

Successful.

Hej Sofia, Bifogar en digital version av Håbo kommuns kodplan ovan.   Med vänliga hälsningar, Ekonomiavdelningen   Håbo kommun Kommunstyr...
Översänder budget i excelform enligt begäran Med vänlig hälsning Carin Homann Controller Håbo kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Håbo kommun to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej! Arkivmyndigheten i Håbo kommun förvarar inte den begärda handlingstypen från den aktuella tidsperioden. Med vänliga hälsningar. -----Ursprung...
Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten
Response by Håbo kommun to Christer Hugosson on .

Delivery error

Hej! Räcker det med en sammanställning på alla fakturor i en excelfil? Med vänlig hälsning Marie Quick Fastighetsadministratör Håbo Kommun Central...
Digitaliseringsstrategi
Request sent to Håbo kommun by Reijo Silander on .

Long overdue.

Till Håbo kommun, Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänlig hälsning, Reijo Siland...
Upphandlingsplan Håbo
Request sent to Håbo kommun by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om handlingarna kan sk...
Förteckning IT-system
Response by Håbo kommun to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej, Bifogar handlingar enligt begäran. Med vänlig hälsning Sara Widströmer Kommunsekreterare Håbo kommun Kommunstyrelsens förvaltning 746 80 Bålst...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?