Hej I dagsläget har vi inte någon IT/digitaliseringsstrategi. Vänliga hälsningar Britt-Marie Nilsson Kommunsekreterare Gullspångs kommun Kommunledn...
Hej! Gullspångs kommun har i dagsläget inga IT/Digitaliseringsstrategier. IT-användande utgår till stor del från informationssäkerheten och rutin för...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?