Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Gullspång municipality to Vernes on .

Successful.

Hej! Här kommer begärda uppgifter! Vänliga hälsningar _________________________________   Linnéa Jakobsson Redovisningsekonom  Ekonomikontoret Marie...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Gullspång municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Översänder här handlingar enligt begäran.   Vänligen   Viktoria Tropp Nämndsekreterare   Gullspångs kommun Kommunledningskontoret Pos...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Gullspång municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej Det finns inga sådana handlingar i Gullspångs kommunarkiv. Vänligen Viktoria Tropp Nämndsekreterare Gullspångs kommun Kommunledningskontoret Po...
Hej I dagsläget har vi inte någon IT/digitaliseringsstrategi. Vänliga hälsningar Britt-Marie Nilsson Kommunsekreterare Gullspångs kommun Kommunledn...
Hej! Gullspångs kommun har i dagsläget inga IT/Digitaliseringsstrategier. IT-användande utgår till stor del från informationssäkerheten och rutin för...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?