Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Flens municipality to Sarah Lindstrand Mboge on .

Successful.

Hej, Se bifogat aktuell kontoplan för Flens kommun. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar, Andrea Olin...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Flens municipality to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej, Den överenskommelse vi har finns bifogad i mail. Hälsningar Sabina Dernelid Nämndsekreterare   Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen...
Tack för ditt mail. Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten.  För Flens kommun är det viktigt att du...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Flens municipality to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej,  Någon sådan statistik har vi inte.  Med vänlig hälsning Kommunstyrelsens kansli Kommunledningsförvaltningen Flens kommun 642 81 Flen Tel:...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Flens municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias, Flen har ett samlat dokument som heter Färdplan Flen, vilket är kommunens strategiska plan med budget 2022. Där framgår all information...
Upphandlingsplan
Response by Flens municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Flens kommun har ingen politisk antagen handling Upphandlingsplan så därför kan något sådant dokument inte lämnas ut Med vänlig hälsning, Åsa...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?