Upphandlingsplan
Response by Swedish Defence University to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej,   Vi har ingen upphandlingsplan publicerad men nedan tjänster/varor är sådana som ev planeras att upphandlas framöver:   UGL konsulter...
Hej, Skickar över de handlingar som finns i nuläget, en revidering pågår kring dokumenthanteringsplan (informationshanteringsplan). Med vänlig hälsn...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?