Upphandlingsplan
Response by Folke Bernadotte Academy to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Myndigheten har ingen upphandlingsplan, men våra upphandlingar finns i databasen e-avrop och de som är aktuella ligger också på vår webbplats fba...
Hej, Översänder härmed Folke Bernadotteakademins arkivbeskrivning, version 4, upprättad 2018-05-31 och uppdaterad 2019-04-29. Vi anser att arkivbeskriv...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?