Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Fagersta municipality to Olivia Henriksson on .

Awaiting classification.

Hej, Översänder Fagersta kommuns nu gällande kontoplan. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västmanlands ekonomiförva...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Fagersta municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej! Bifogat arkivförteckningar för de kommuner som 1944 blev Fagersta Stad, och som alltså var de som existerade under efterfrågad tidsperiod. Handli...
Hej, Bifogat översänds en excelfil med budget för drift och investeringar. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västma...
Hej, Tack så mycket för informationen! Med vänliga hälsningar, Vincent

Only requests made using handlingar.se are shown. ?