National Financial

A public authority, also called ESV

2 requests
Hej! Här kommer uppgifterna. Det gick att få fram allt utom leverantörsid/org.nr, men det finns på den första listan jag skickade. Med vänlig hälsnin...
Hej Elenor, Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens al...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?