The Royal Dramatic Theatre

A public authority, also called Dramaten

The theatre is owned to 100 percent by the Swedish state. Does not have specific e-mail address to FOI officer.

1 request
Hej Elenor, Dramaten är ett aktiebolag och har därför ingen skyldighet att följa offentlighetsprincipen, arkivlagen av allmän handling eller diarieför...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?