Förteckning över IT-system
Response by Degerfors municipality to Elenor Weijmar on .

Successful.

Vänlig hälsning Annica Blomgren Registrator/arkiv 2.kansliavdelningen Degerfors kommun, 693 80 Degerfors Tel; 0586-481 39 e-post; [e-postadress] Inter...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?