Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Upphandlingsplan
Response by County Administrative Board of Gotland County to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, I dagslägen har vi på Länsstyrelsen i Gotlands län inte ett uppdaterad upphandlingsplan upprättad. Vänliga hälsningar  Lisa Stenberg Upp...
Hej Bifogar en kopia på vår arkivbeskrivning, i den ingår även en beskrivning enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§. Vänliga hälsningar R...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?