Ansvarig inom öppna data
Response by Building and Planning to Axel Magnusson on .

Information not held.

Hej Axel, Information om Boverkets öppna data finns på boverket.se. Vi har ingen specifikt ansvarig för öppna data. Frågor om öppna data kan ställas...
Hej! Du kan ta del av informationen på Boverkets hemsida, här: https://www.boverket.se/contentassets/38da10ccbd1c4a338af969b466b31cab/allmanna-handli...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?