Ansvarig öppna data
Request sent to Brottsoffermyndigheten by Axel Magnusson on .

Long overdue.

Till Brottsoffermyndigheten, Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Brottsoffermyndigheten. Med hänvisni...
Ansvarig inom öppna data
Request sent to Brottsoffermyndigheten by Axel Magnusson on .

Long overdue.

Till Brottsoffermyndigheten, Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Brottsoffermyndigheten. Med hänvisni...
Upphandlingsplan
Response by Brottsoffermyndigheten to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Vi saknar för närvarande en skriftlig upphandlingsplan. Med vänlig hälsning Anneli Nilsson Ekonomichef -----Ursprungligt meddelande----- Från:...
Hej,   Här kommer Brottsoffermyndighetens arkivbeskrivning. Myndigheten har ingen särskilt upprättad beskrivning av allmänna handlingar, utan den...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?