Ansvarig inom öppna data
Response by Crime-preventing Counsel to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Se nedan för svar på frågorna i gult. Med vänlig hälsning Homan Sadat Ekonomichef Tillförordnad förvaltningschef 08-527 58 527 Mobil 0...
Upphandlingsplan
Response by Crime-preventing Counsel to PublicInsight on .

Information not held.

Hej. Brå har inte en upphandlingsplan. Det är något som planeras att tas fram framöver. Louise Eklund Upphandlare Kansli Tel. 08-52758501 Brott...
Hej, här kommer den eftersökta handlingen. För mer information kontakta [1][email address] Mvh Jonas Deroueche Arkivarie och informationssäkerhetsa...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?