Upphandlingsplan
Response by Accounting Board to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor!   Bokföringsnämnden har inte någon upphandlingsplan varför vi inte har någon sådan handling att lämna ut.   För din information så...
Bifogar Bokföringsnämndens arkivbeskrivning och processbeskrivningar av vilka framgår sökvägar och de slag av allmänna handlingar som förekommer hos...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?