Berg's municipality

A public authority

2 requests
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Request sent to Berg's municipality by Vincent Vukovic on .

Awaiting response.

Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Planer om byggnad av seniorboende
Response by Berg's municipality to Carin Hellberg on .

Successful.

Hej, Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument. Et...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?