Hej Här är avtalet för ljudböcker.   Med vänlig hälsning Anna Hjelmberg Kultur och fritidschef Bengtsfors kommun 0531 526342 0709 377342...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Bengtsfors municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej Bengtsfors kommun har inte de handlingar du efterfrågar. Vänliga hälsningar Maria Ström Tf Arkivarie Bengtsfors kommun -----Ursprungligt medde...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Bengtsfors municipality to Henrik Nilsson on .

Successful.

Hej Här kommer efterfrågad information. Om något skulle saknas får du gärna höra av dig igen. Med vänlig hälsning Karin Strutz Ekonomienheten Bengtsf...
Till Bengtsfors kommun, Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta? Med vänlig hälsning, Matt...
Upphandlingsplan
Response by Bengtsfors municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, För Bengtsfors kommun finns ingen upprättad upphandlingsplan. Med vänliga hälsningar Peter Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Bengtsfors kommu...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?