Upphandlingsplan
Response by Authority for Cultural Analysis to PublicInsight on .

Information not held.

Hej,   Myndigheten för kulturanalys har ingen sådan plan. Vi gör sällan egna upphandlingar utan använder oss främst av Kammarkollegiets ramavtal...
Hej,   Översänder senaste versionen av vår arkivbeskrivning som är ett gemensamt dokument för uppfyllelse av de båda lagkraven i Arkivlagen samt O...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?