Hej! Här kommer begärd handling. Vänliga hälsningar   Askersunds bibliotek Besöksadress: Sjöängen, Drottning Kristinas väg 2, Askersund Tele...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Askersund municipality to Henrik Nilsson on .

Successful.

Hej! Här kommer kodplan 2022 för Askersunds kommun. Mvh Dagmar Jimstad Förvaltningsekonom Mob. 0722-319 363 E-mail: [e-postadress] -----Urspru...
Till Askersunds kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsva...
Hej!   Här kommer de begärda uppgifter från 220517 Se bifogade Excelfiler   Med vänliga hälsningar   Bo Lindström Ekonomichef Askersu...
Upphandlingsplan
Response by Askersund municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, P g a olika orsaker har vi för närvarande ingen officiell upphandlingsplan i kommunen. När det finns en sådan kommer du att kunna ta del a...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?