Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Arvika municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej!   Avtalen gällande litteratur och övriga medier till bibliotek finns i avtalsdatabasen och är tillgängliga externt, [1]Mercell Commerce - Li...
Hej, din e-post är skickad till arkivföreståndare. Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksa...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Arvika municipality to Henrik Nilsson on .

Waiting clarification.

Hej! Det är möjligt att få ta del av kommunens kontoplan. Den består av 20 sidor.   Från den 1 januari 2022 tar Arvika kommun ut en avgift även...
Hej Mattias Här kommer svar på den begäran som du skickat till Arvika kommun.   Två stycken excel-filer bifogas vilka innehåller drift- och inve...
Upphandlingsplan
Response by Arvika municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Webbplats: [1]www.arv...
Förteckning över IT-system
Response by Arvika municipality to Elenor Weijmar on .

Successful.

Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Webbplats: [1]www.arv...
Hej, Tack så mycket för informationen! Med vänliga hälsningar, Vincent

Only requests made using handlingar.se are shown. ?