Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Aneby municipality to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej Aneby kommun använder Adda inköpscentrals ramavtal "Litteratur 2020" för detta Med vänlig hälsning Ida Malmberg Upphandlingsstrateg, Kommunservic...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Aneby municipality to Elin on .

Successful.

Hej! Jag bifogar kontoplan för 2022 för Aneby kommun. Med vänliga hälsningar Maria Engmalm Wallsten Ekonomichef E-post: [e-postadress] Telefonnummer:...
Hej! Enligt ursprungsbegäran skickar jag över Budget 2022 och tabeller enligt budget i excelformat. Vår registratur återkommer med svar om begäran...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Aneby municipality by Christoph Andersson on .

Long overdue.

Till Aneby kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande...
Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten
Request sent to Aneby municipality by Christer Hugosson on .

Long overdue.

Till Aneby kommun, Hej, Önskar att ta del av samtliga fakturor utförda under ramavtal Ventilation under 2020-2021. Med vänlig hälsning, Christer...
Upphandlingsplan
Follow up sent to Aneby municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Har ni fått min fråga? // Elenor
Hej! Stort tack för ert mail! Jag bifogar härmed Aneby kommuns it-säkerhetspolicy samt strategiska plan. På sidan 13 i den strategiska planen finner d...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?