Upphandlingsplan
Response by Aktiebolaget Kristianstadsbyggen to PublicInsight on .

Successful.

Hej!   Bifogat kommer den efterfrågade handlingen. I kolumnen ”bundet till” framgår det hur länge avtalet löper. Ca 3-6 månader innan löptidens ut...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?