Detaljer om begäran “Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18438  sent  2023-10-04 11:03:39 +0200  waiting_response  2023-10-04 11:03:39 +0200  waiting_response  outgoing  
18439  response  2023-10-04 11:04:15 +0200    2023-10-04 11:06:04 +0200  waiting_response  incoming  
18440  status_update  2023-10-04 11:06:04 +0200  waiting_response  2023-10-04 11:06:04 +0200  waiting_response   
18441  response  2023-10-04 13:02:29 +0200    2023-10-04 13:31:32 +0200  waiting_response  incoming  
18442  status_update  2023-10-04 13:31:32 +0200  waiting_response  2023-10-04 13:31:32 +0200  waiting_response   
18444  response  2023-10-04 15:52:50 +0200    2023-10-04 16:05:39 +0200  waiting_response  incoming  
18445  followup_sent  2023-10-04 16:05:22 +0200        outgoing  
18446  status_update  2023-10-04 16:05:38 +0200  waiting_response  2023-10-04 16:05:39 +0200  waiting_response   
18447  response  2023-10-04 16:11:30 +0200    2023-10-04 16:13:18 +0200  not_held  incoming  
18448  followup_sent  2023-10-04 16:13:14 +0200        outgoing  
18449  status_update  2023-10-04 16:13:18 +0200  not_held  2023-10-04 16:13:18 +0200  not_held   
20551  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20552  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20553  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20554  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20555  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20556  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20557  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20558  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20559  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20560  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         
20561  edit  2024-04-05 03:45:20 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.