Detaljer om begäran “Öppna data om parkeringszoner

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18164  sent  2023-09-02 16:05:24 +0200  waiting_response  2023-09-02 16:05:24 +0200  waiting_response  outgoing  
18165  response  2023-09-02 16:38:22 +0200    2023-09-04 07:27:01 +0200  waiting_response  incoming  
18166  status_update  2023-09-04 07:27:01 +0200  waiting_response  2023-09-04 07:27:01 +0200  waiting_response   
18174  overdue  2023-09-06 00:00:00 +0200         
18179  very_overdue  2023-09-09 00:00:00 +0200         
18209  response  2023-09-14 10:27:19 +0200    2023-09-18 10:19:55 +0200  waiting_response  incoming  
18243  status_update  2023-09-18 10:19:54 +0200  waiting_response  2023-09-18 10:19:55 +0200  waiting_response   
18263  response  2023-09-19 11:03:30 +0200    2023-09-19 12:24:33 +0200  waiting_response  incoming  
18267  followup_sent  2023-09-19 12:23:07 +0200        outgoing  
18268  status_update  2023-09-19 12:24:33 +0200  waiting_response  2023-09-19 12:24:33 +0200  waiting_response   
18269  response  2023-09-19 12:53:36 +0200        incoming  
18270  response  2023-09-19 13:20:08 +0200    2023-09-23 12:05:38 +0200  waiting_response  incoming  
18314  status_update  2023-09-23 12:05:38 +0200  waiting_response  2023-09-23 12:05:38 +0200  waiting_response   
18383  response  2023-09-29 13:45:51 +0200    2023-10-01 01:27:27 +0200  partially_successful  incoming  
18396  status_update  2023-10-01 00:47:08 +0200  waiting_response  2023-10-01 00:47:08 +0200  waiting_response   
18400  status_update  2023-10-01 01:27:06 +0200  successful  2023-10-01 01:27:06 +0200  successful   
18401  status_update  2023-10-01 01:27:27 +0200  partially_successful  2023-10-01 01:27:27 +0200  partially_successful   
20475  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20476  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20477  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20478  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20479  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20480  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20481  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20482  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20483  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20484  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20485  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20486  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20487  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20488  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20489  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20490  edit  2024-04-01 03:45:21 +0200         
20491  edit  2024-04-01 03:45:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.