Detaljer om begäran “Öppen data policy

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17848  sent  2023-07-13 16:53:26 +0200  waiting_response  2023-07-13 16:53:27 +0200  waiting_response  outgoing  
17850  response  2023-07-14 08:05:15 +0200    2023-07-15 14:21:20 +0200  waiting_response  incoming  
17853  status_update  2023-07-15 14:21:20 +0200  waiting_response  2023-07-15 14:21:20 +0200  waiting_response   
17860  overdue  2023-07-18 00:00:00 +0200         
17863  followup_sent  2023-07-18 09:16:20 +0200        outgoing  
17864  response  2023-07-18 09:23:24 +0200        incoming  
17865  response  2023-07-18 12:15:28 +0200    2023-07-18 13:48:01 +0200  partially_successful  incoming  
17866  status_update  2023-07-18 13:48:01 +0200  partially_successful  2023-07-18 13:48:01 +0200  partially_successful   
19817  edit  2024-01-19 03:45:20 +0100         
19818  edit  2024-01-19 03:45:20 +0100         
19819  edit  2024-01-19 03:45:20 +0100         
19820  edit  2024-01-19 03:45:20 +0100         
19821  edit  2024-01-19 03:45:21 +0100         
19822  edit  2024-01-19 03:45:21 +0100         
19823  edit  2024-01-19 03:45:21 +0100         
19824  edit  2024-01-19 03:45:21 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.