Detaljer om begäran “Lönelista med samtliga anställda på Inera AB

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18832  sent  2023-11-17 07:40:05 +0100  waiting_response  2023-11-17 07:40:05 +0100  waiting_response  outgoing  
18833  response  2023-11-17 09:18:42 +0100    2023-11-17 09:42:57 +0100  waiting_clarification  incoming  
18836  status_update  2023-11-17 09:42:57 +0100  waiting_clarification  2023-11-17 09:42:57 +0100  waiting_clarification   
18838  followup_sent  2023-11-17 10:47:01 +0100  waiting_response  2023-11-17 10:47:01 +0100  waiting_response  outgoing  
18840  response  2023-11-17 12:53:25 +0100    2023-11-17 14:42:17 +0100  gone_postal  incoming  
18846  status_update  2023-11-17 14:42:17 +0100  gone_postal  2023-11-17 14:42:17 +0100  gone_postal   
18866  response  2023-11-21 09:21:56 +0100    2023-12-01 09:33:35 +0100  successful  incoming  
18990  status_update  2023-12-01 09:33:34 +0100  successful  2023-12-01 09:33:35 +0100  successful   
18991  followup_sent  2023-12-01 09:34:57 +0100        outgoing  
21301  edit  2024-06-02 03:45:23 +0200         
21302  edit  2024-06-02 03:45:23 +0200         
21303  edit  2024-06-02 03:45:23 +0200         
21304  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         
21305  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         
21306  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         
21307  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         
21308  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         
21309  edit  2024-06-02 03:45:24 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.