Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17250  sent  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  outgoing  
17268  response  2023-05-25 11:10:48 +0200        incoming  
17278  response  2023-05-25 14:45:30 +0200    2023-05-26 10:33:45 +0200  waiting_response  incoming  
17295  status_update  2023-05-26 10:33:45 +0200  waiting_response  2023-05-26 10:33:45 +0200  waiting_response   
17296  followup_sent  2023-05-26 10:36:05 +0200        outgoing  
17307  response  2023-05-26 12:00:01 +0200    2023-05-26 12:14:03 +0200  waiting_clarification  incoming  
17308  status_update  2023-05-26 12:14:03 +0200  waiting_clarification  2023-05-26 12:14:03 +0200  waiting_clarification   
17309  followup_sent  2023-05-26 12:15:35 +0200  waiting_response  2023-05-26 12:15:36 +0200  waiting_response  outgoing  
17314  response  2023-05-26 13:43:40 +0200    2023-05-26 14:15:47 +0200  waiting_clarification  incoming  
17318  status_update  2023-05-26 14:15:47 +0200  waiting_clarification  2023-05-26 14:15:47 +0200  waiting_clarification   
17319  followup_sent  2023-05-26 14:17:11 +0200  waiting_response  2023-05-26 14:17:11 +0200  waiting_response  outgoing  
17320  response  2023-05-26 14:55:57 +0200    2023-05-26 14:57:50 +0200  waiting_response  incoming  
17321  status_update  2023-05-26 14:57:49 +0200  waiting_response  2023-05-26 14:57:50 +0200  waiting_response   
17337  followup_sent  2023-05-26 15:37:59 +0200        outgoing  
17398  response  2023-05-29 10:08:48 +0200    2023-05-29 10:25:13 +0200  waiting_clarification  incoming  
17399  status_update  2023-05-29 10:25:13 +0200  waiting_clarification  2023-05-29 10:25:13 +0200  waiting_clarification   
17400  followup_sent  2023-05-29 10:26:27 +0200  waiting_response  2023-05-29 10:26:27 +0200  waiting_response  outgoing  
17404  followup_sent  2023-05-29 10:55:28 +0200        outgoing  
17405  status_update  2023-05-29 10:55:52 +0200  successful  2023-05-29 10:55:53 +0200  successful   
18948  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18949  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18950  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18951  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18952  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18953  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18954  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18955  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18956  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18957  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18958  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18959  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18960  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18961  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18962  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18963  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18964  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18965  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         
18966  edit  2023-11-30 03:45:32 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.