Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17247  sent  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  outgoing  
17277  response  2023-05-25 13:36:49 +0200    2023-05-26 10:37:21 +0200  waiting_response  incoming  
17298  status_update  2023-05-26 10:37:21 +0200  waiting_response  2023-05-26 10:37:21 +0200  waiting_response   
17406  followup_sent  2023-05-29 11:02:46 +0200        outgoing  
17407  response  2023-05-29 11:16:05 +0200    2023-05-29 11:29:14 +0200  waiting_response  incoming  
17408  status_update  2023-05-29 11:29:14 +0200  waiting_response  2023-05-29 11:29:14 +0200  waiting_response   
17409  followup_sent  2023-05-29 11:30:58 +0200        outgoing  
17428  overdue  2023-05-30 00:00:00 +0200         
17452  status_update  2023-05-31 08:28:14 +0200  waiting_response  2023-05-31 08:28:14 +0200  waiting_response   
17541  very_overdue  2023-06-02 00:00:00 +0200         
17616  response  2023-06-08 15:20:38 +0200    2023-06-08 15:55:54 +0200  successful  incoming  
17618  status_update  2023-06-08 15:55:54 +0200  successful  2023-06-08 15:55:54 +0200  successful   
17619  followup_sent  2023-06-08 15:56:33 +0200        outgoing  
19152  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19153  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19154  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19155  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19156  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19157  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19158  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19159  edit  2023-12-09 03:45:24 +0100         
19160  edit  2023-12-09 03:45:25 +0100         
19161  edit  2023-12-09 03:45:25 +0100         
19162  edit  2023-12-09 03:45:25 +0100         
19163  edit  2023-12-09 03:45:25 +0100         
19164  edit  2023-12-09 03:45:25 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.