Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17242  sent  2023-05-25 11:00:23 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:23 +0200  waiting_response  outgoing  
17412  response  2023-05-29 13:43:26 +0200        incoming  
17413  response  2023-05-29 13:52:06 +0200        incoming  
17414  response  2023-05-29 13:52:07 +0200    2023-05-29 14:05:32 +0200  partially_successful  incoming  
17416  status_update  2023-05-29 14:05:32 +0200  partially_successful  2023-05-29 14:05:32 +0200  partially_successful   
18943  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18944  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18945  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18946  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         
18947  edit  2023-11-30 03:45:31 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.