Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17233  sent  2023-05-25 11:00:21 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:21 +0200  waiting_response  outgoing  
17273  response  2023-05-25 11:54:57 +0200        incoming  
17276  response  2023-05-25 13:23:14 +0200    2023-05-26 10:42:51 +0200  waiting_clarification  incoming  
17299  status_update  2023-05-26 10:41:57 +0200  partially_successful  2023-05-26 10:41:57 +0200  partially_successful   
17300  status_update  2023-05-26 10:42:50 +0200  waiting_clarification  2023-05-26 10:42:51 +0200  waiting_clarification   
17334  followup_sent  2023-05-26 15:12:27 +0200  waiting_response  2023-05-26 15:12:27 +0200  waiting_response  outgoing  
17447  overdue  2023-05-31 00:00:00 +0200         
17464  status_update  2023-05-31 08:33:22 +0200  waiting_response  2023-05-31 08:33:22 +0200  waiting_response   
17549  very_overdue  2023-06-03 00:00:00 +0200         
17587  status_update  2023-06-07 10:36:29 +0200  partially_successful  2023-06-07 10:36:29 +0200  partially_successful   
17635  response  2023-06-12 08:21:10 +0200    2023-06-12 08:34:32 +0200  waiting_clarification  incoming  
17636  status_update  2023-06-12 08:34:32 +0200  waiting_clarification  2023-06-12 08:34:32 +0200  waiting_clarification   
17637  followup_sent  2023-06-12 08:36:12 +0200  waiting_response  2023-06-12 08:36:12 +0200  waiting_response  outgoing  
17663  overdue  2023-06-15 00:00:00 +0200         
17667  followup_sent  2023-06-15 20:02:50 +0200        outgoing  
17712  very_overdue  2023-06-20 00:00:00 +0200         
17735  response  2023-06-21 14:27:23 +0200    2023-06-21 16:21:15 +0200  waiting_response  incoming  
17736  status_update  2023-06-21 16:21:15 +0200  waiting_response  2023-06-21 16:21:15 +0200  waiting_response   
17737  followup_sent  2023-06-21 16:22:55 +0200        outgoing  
19433  edit  2023-12-22 03:45:32 +0100         
19434  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19435  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19436  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19437  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19438  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19439  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19440  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19441  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19442  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19443  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19444  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19445  edit  2023-12-22 03:45:33 +0100         
19446  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         
19447  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         
19448  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         
19449  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         
19450  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         
19451  edit  2023-12-22 03:45:34 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.