Detaljer om begäran “Fråga om underlåtelse att polisanmäla trots påvisande av bedrägeri mot staten och därmed skattebetalarna och begäran om beslutsunderlag för detta.

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19681  sent  2024-01-05 12:35:27 +0100  waiting_response  2024-01-05 12:35:27 +0100  waiting_response  outgoing  
19682  response  2024-01-05 12:35:50 +0100        incoming  
19686  response  2024-01-05 13:55:10 +0100        incoming  
19689  response  2024-01-08 11:32:05 +0100        incoming  
19706  followup_sent  2024-01-09 09:48:41 +0100        outgoing  
19707  response  2024-01-09 09:49:06 +0100        incoming  
19709  response  2024-01-09 16:13:59 +0100        incoming  
19728  followup_sent  2024-01-11 13:11:13 +0100        outgoing  
19729  response  2024-01-11 13:12:32 +0100        incoming  
19764  followup_sent  2024-01-14 15:20:17 +0100        outgoing  
19770  comment  2024-01-15 16:33:12 +0100         
19771  comment  2024-01-15 16:41:20 +0100         
19772  comment  2024-01-15 16:48:53 +0100         
19877  followup_sent  2024-01-24 16:41:29 +0100        outgoing  
19894  followup_sent  2024-01-27 14:00:07 +0100  internal_review  2024-01-27 14:00:07 +0100  internal_review  outgoing  
20048  followup_sent  2024-02-15 14:28:33 +0100        outgoing  

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.