Detaljer om begäran “Förfrågan om API för badplatsers badvattenkvalitet

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18624  sent  2023-10-17 12:33:39 +0200  waiting_response  2023-10-17 12:33:39 +0200  waiting_response  outgoing  
18629  response  2023-10-17 14:25:30 +0200    2023-10-18 13:40:07 +0200  waiting_response  incoming  
18637  followup_sent  2023-10-18 13:39:58 +0200        outgoing  
18638  status_update  2023-10-18 13:40:07 +0200  waiting_response  2023-10-18 13:40:07 +0200  waiting_response   
18654  response  2023-10-19 10:57:45 +0200    2023-10-19 11:16:48 +0200  waiting_response  incoming  
18656  status_update  2023-10-19 11:16:47 +0200  waiting_response  2023-10-19 11:16:48 +0200  waiting_response   
18665  overdue  2023-10-20 00:00:00 +0200         
18667  response  2023-10-20 16:16:21 +0200    2023-10-25 09:30:15 +0200  waiting_clarification  incoming  
18685  status_update  2023-10-25 09:30:15 +0200  waiting_clarification  2023-10-25 09:30:15 +0200  waiting_clarification   
20920  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20921  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20922  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20923  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20924  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20925  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20926  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20927  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         
20928  edit  2024-04-26 03:45:23 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.