Detaljer om begäran “Fakturor avseende "Konsultstöd för övning avseende krisberedskap och totalförsvar"

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18680  sent  2023-10-24 09:22:34 +0200  waiting_response  2023-10-24 09:22:34 +0200  waiting_response  outgoing  
18681  response  2023-10-24 09:22:59 +0200    2023-10-24 09:24:08 +0200  waiting_response  incoming  
18682  status_update  2023-10-24 09:24:07 +0200  waiting_response  2023-10-24 09:24:08 +0200  waiting_response   
18702  overdue  2023-10-27 00:00:00 +0200         
18704  followup_sent  2023-10-27 08:07:59 +0200        outgoing  
18705  response  2023-10-27 08:08:21 +0200        incoming  
18706  response  2023-10-27 08:54:34 +0200        incoming  
18707  response  2023-10-27 11:34:41 +0200    2023-10-27 14:03:40 +0200  waiting_clarification  incoming  
18708  status_update  2023-10-27 14:03:40 +0200  waiting_clarification  2023-10-27 14:03:40 +0200  waiting_clarification   
18709  followup_sent  2023-10-27 14:04:28 +0200  waiting_response  2023-10-27 14:04:28 +0200  waiting_response  outgoing  
18710  response  2023-10-27 14:04:50 +0200    2023-11-07 08:51:11 +0100  waiting_response  incoming  
18787  overdue  2023-11-01 00:00:00 +0100         
18788  very_overdue  2023-11-04 00:00:00 +0100         
18777  status_update  2023-11-07 08:51:10 +0100  waiting_response  2023-11-07 08:51:11 +0100  waiting_response   
21062  edit  2024-05-08 03:45:22 +0200         
21063  edit  2024-05-08 03:45:22 +0200         
21064  edit  2024-05-08 03:45:22 +0200         
21065  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21066  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21067  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21068  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21069  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21070  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21071  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21072  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21073  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21074  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         
21075  edit  2024-05-08 03:45:23 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.