Detaljer om begäran “Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15858  sent  2023-02-28 20:35:25 +0100  waiting_response  2023-02-28 20:35:25 +0100  waiting_response  outgoing  
15860  overdue  2023-03-03 00:00:00 +0100         
15869  very_overdue  2023-03-08 00:00:00 +0100         
15870  followup_sent  2023-03-08 06:47:50 +0100        outgoing  
15872  response  2023-03-08 09:17:51 +0100    2023-03-19 00:07:57 +0100  waiting_clarification  incoming  
16527  status_update  2023-03-19 00:07:57 +0100  waiting_clarification  2023-03-19 00:07:57 +0100  waiting_clarification   
16528  followup_sent  2023-03-19 00:14:43 +0100  waiting_response  2023-03-19 00:14:43 +0100  waiting_response  outgoing  
16542  overdue  2023-03-22 00:00:00 +0100         
16857  very_overdue  2023-03-25 00:00:00 +0100         
18252  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18253  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18254  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18255  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18256  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18257  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18258  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18259  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18260  edit  2023-09-19 03:45:19 +0200         
18531  followup_sent  2023-10-12 08:51:01 +0200  internal_review  2023-10-12 08:51:02 +0200  internal_review  outgoing  
18535  response  2023-10-12 10:49:57 +0200    2023-10-12 10:59:11 +0200  partially_successful  incoming  
18536  status_update  2023-10-12 10:59:11 +0200  partially_successful  2023-10-12 10:59:11 +0200  partially_successful   
20634  edit  2024-04-13 03:45:27 +0200         
20635  edit  2024-04-13 03:45:27 +0200         
20636  edit  2024-04-13 03:45:27 +0200         
20637  edit  2024-04-13 03:45:27 +0200         
20638  edit  2024-04-13 03:45:27 +0200         
20639  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20640  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20641  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20642  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20643  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20644  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20645  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20646  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20647  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20648  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20649  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20650  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20651  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20652  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20653  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         
20654  edit  2024-04-13 03:45:28 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.