Detaljer om begäran “Data om alla uppdrag

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17040  sent  2023-05-14 09:32:51 +0200  waiting_response  2023-05-14 09:32:51 +0200  waiting_response  outgoing  
17047  response  2023-05-15 12:46:48 +0200    2023-05-26 09:54:21 +0200  successful  incoming  
17054  status_update  2023-05-15 16:16:17 +0200  waiting_response  2023-05-15 16:16:17 +0200  waiting_response   
17056  overdue  2023-05-17 00:00:00 +0200         
17069  very_overdue  2023-05-20 00:00:00 +0200         
17292  status_update  2023-05-26 09:54:21 +0200  successful  2023-05-26 09:54:21 +0200  successful   
17530  response  2023-06-01 10:22:55 +0200    2023-06-01 12:50:51 +0200  waiting_response  incoming  
17531  status_update  2023-06-01 12:50:51 +0200  waiting_response  2023-06-01 12:50:51 +0200  waiting_response   
17624  response  2023-06-09 14:38:47 +0200    2023-06-11 10:34:37 +0200  rejected  incoming  
17633  status_update  2023-06-11 10:34:37 +0200  rejected  2023-06-11 10:34:37 +0200  rejected   
19185  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19186  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19187  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19188  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19189  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19190  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19191  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19192  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19193  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         
19194  edit  2023-12-12 03:45:24 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.