Detaljer om begäran “Begäran om kontraktshandlingar avseende KOM-405140

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15836  sent  2023-02-15 11:09:04 +0100  waiting_response  2023-02-15 11:09:05 +0100  waiting_response  outgoing  
15837  response  2023-02-15 11:17:32 +0100        incoming  
15838  response  2023-02-15 13:24:06 +0100    2023-03-13 11:37:04 +0100  waiting_response  incoming  
15887  overdue  2023-02-18 00:00:00 +0100         
15889  very_overdue  2023-02-23 00:00:00 +0100         
15881  status_update  2023-03-13 11:37:04 +0100  waiting_response  2023-03-13 11:37:04 +0100  waiting_response   
18199  edit  2023-09-14 03:45:18 +0200         
18200  edit  2023-09-14 03:45:19 +0200         
18201  edit  2023-09-14 03:45:19 +0200         
18202  edit  2023-09-14 03:45:19 +0200         
18203  edit  2023-09-14 03:45:19 +0200         
18204  edit  2023-09-14 03:45:19 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.