Detaljer om begäran “Bandängens parklek

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18492  sent  2023-10-08 19:25:34 +0200  waiting_response  2023-10-08 19:25:34 +0200  waiting_response  outgoing  
18493  response  2023-10-08 19:25:59 +0200    2023-10-08 19:26:58 +0200  waiting_response  incoming  
18494  status_update  2023-10-08 19:26:58 +0200  waiting_response  2023-10-08 19:26:58 +0200  waiting_response   
18519  overdue  2023-10-11 00:00:00 +0200         
18578  very_overdue  2023-10-14 00:00:00 +0200         
18602  followup_sent  2023-10-16 15:44:53 +0200        outgoing  
18784  followup_sent  2023-11-07 16:35:42 +0100  internal_review  2023-11-07 16:35:42 +0100  internal_review  outgoing  
18789  response  2023-11-08 08:56:51 +0100    2023-11-12 20:22:45 +0100  partially_successful  incoming  
18807  status_update  2023-11-12 20:22:45 +0100  partially_successful  2023-11-12 20:22:45 +0100  partially_successful   
21093  edit  2024-05-13 03:45:21 +0200         
21094  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21095  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21096  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21097  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21098  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21099  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21100  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         
21101  edit  2024-05-13 03:45:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.