Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB

Nedlagda myndigheter

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.