Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar ännu.