Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Statliga företag, även kallad SEK

Offentlighetsprincipen gäller inte för denna myndighet, så du kan inte göra en begäran till den.

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Aktiebolaget Svensk Exportkredit ännu.