Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ännu.