Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ännu.