Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Karolinska Institutet Housing AB ännu.