Kansliet för de Stockholmsbaserade sändebuden

En offentlig myndighet

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Kansliet för de Stockholmsbaserade sändebuden ännu.