Regionala Etikprövningsnämnden I Umeå

Myndigheter för överklagningar och Nedlagda myndigheter, även kallad EPN UMU

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.