Regionala Etikprövningsnämnden I Lund

Myndigheter för överklagningar och Nedlagda myndigheter, även kallad EPN LU

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.